Detail kurzu

akreditovaná MODELÁCIA NECHTOV - rekvalifikačný kurz akredit. MŠ SR

Margret Academy s.r.o.

Popis kurzu

Uplatníte sa ako kvalifikovaná osoba v salónoch krásy alebo po splnení ďalších podmienok, si môžete v danej oblasti založiť ŽIVNOSŤ.

Na základe získaného Osvedčenia o úplnom vzdelaní v danom odbore, si môže otvoriť živnosť bez praxe alebo garanta.

Naučíte sa METÓDY MODELÁCIE NECHTOV:

  • modelácia nechtov BIO GEL
  • modelácia nechtov UV GEL
  • modelácia nechtov UV LAK / GEL
  • modelácia nechtov AKRYL
  • modelácia nechtov UV AKRYL
  • modelácia nechtov UV AKRYL / GEL
  • grafika nechtov
  • japonská manikúra P-Shine

Absolvovaním rekvalifikačného kurzu MANIKÉR / KA získate:

OSVEDČENIE AKREDITOVANÉ Ministerstvom školstva SR s celoštátnou platnosťou.

Originál Osvedčenia je možne vystaviť aj vami požadovanom cudzom jazyku. 

__________________________________________________________________________

Aj naďalej pre evidovaných na úrade práce umožňujeme poplatok /projekt RE-PAS/ za akreditovaný kurz uhradiť /nechať si preplatiť/ cez Úrad práce. Účastník kurzu nemusí akadémií uhrádzať žiaden poplatok za kurz, celý poplatok za vás uhradí váš príslušný úrad práce po skončení rekvalifikačného akreditovaného kurzu.

__________________________________________________________________________

Termíny kurzov sa menia každým dňom, pre upresnenie aktuálnych termínoch vás poprosíme kontaktovať nás, radi vám nájdeme, pre vás vhodný voľný termín.

viac informácií ohľadom kurzov +421 905 133 600

www.skolenia-kurzy.eu

Obsah kurzu

Kurzy sú vždy s malým počtom účastníkov, aby sa každému absolventovi dalo venovať individuálnym prístupom

Ponúkame dôkladne vypracovanú metodiku kurzu, plne vybavené školiace priestory

Pravidelne organizujeme pre našich absolventov semináre a prinášame im nové informácie

Kurz modelácie nechtov nie je akreditovaný ministerstvom školstva SR. Poskytuje všetky informácie k tomu, aby ste získali všetky potrebné znalosti pre správnu modeláciu nechtov na všetky ponúkané metódy. Je určený pre vašu osobnú / súkromnú starostlivosť nechtov a modeláciu nechtov.

Cieľová skupina

Kurz modelácie nechtov je určený pre absolútnych začiatočníkov, alebo aj pokročilých, ktorý si chcú zdokonaliť znalosti v tomto obore.

Certifikát OSVEDČENIE AKREDITOVANÉ Ministerstvom školstva SR s celoštátnou platnosťou. Poznámka k cene

Cena je za viac ako jednu techniku.

Hodnotenie
Organizátor