Detail kurzu

akredit. MŠSR: MODELÁCIA NECHTOV + ZDARMA kurz zdobenia: Babyboomer

Margret Academy s.r.o.

Popis kurzu

Uplatníte sa ako kvalifikovaná osoba v salónoch krásy alebo po splnení ďalších podmienok, si môžete v danej oblasti založiť ŽIVNOSŤ /bez praxe alebo garanta/

 •      cena kurzu: 690 eur

TERMÍNY KURZOV:  sa menia každým dňom, pre upresnenie aktuálnych termínoch vás poprosíme kontaktovať nás, radi vám nájdeme, pre vás vhodný voľný termín pre rok 2023

 • Akreditovaný kurz MŠ SR pozostáva s troch modulov:

 • Modul 1 – Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty – 120 hod.
 • Modul 2 – Nechtová modelácia UV gélom – 82 hod.
 • Modul 3 – Nechtová modelácia akrylom – 82 hod.

Naučíte sa METÓDY MODELÁCIE NECHTOV:

modelácia nechtov BIO GEL modelácia nechtov UV GEL modelácia nechtov UV LAK / GEL modelácia nechtov AKRYL modelácia nechtov UV AKRYL modelácia nechtov UV AKRYL / GEL grafika nechtov japonská manikúra P-Shine

IBA V NAŠEJ AKADÉMIÍ: (ušetríte 180,00 €)

 • ZDARMA kurz zdobenia: Babyboomer                                                                            na záver získavate znalosti a zručnosti zdobenia nechtov svetovo poplulárnou technikou zdobenia nechov: BABYBOOMER + OSVEDČENIE pre danú techniku

Taktiež absolvovaním rekvalifikačného kurzu MANIKÉR / KA získate: OSVEDČENIE AKREDITOVANÉ Ministerstvom školstva SR s celoštátnou platnosťou.

Originál Osvedčenia je možne vystaviť aj vami požadovanom cudzom jazyku. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Aj naďalej pre evidovaných na úrade práce umožňujeme poplatok /projekt RE-PAS/ za akreditovaný kurz uhradiť /nechať si preplatiť/ cez Úrad práce. Účastník kurzu nemusí akadémií uhrádzať žiaden poplatok za kurz, celý poplatok za vás uhradí váš príslušný úrad práce po skončení rekvalifikačného akreditovaného kurzu.

Kurzy sú vždy s malým počtom účastníkov, aby sa každému absolventovi dalo venovať individuálnym prístupom

Ponúkame dôkladne vypracovanú metodiku kurzu, plne vybavené školiace priestory., na kurz nič nie je potrebné, akadémia vám všetko poskytne bez obmedzenia.

Pravidelne organizujeme pre našich absolventov semináre a prinášame im nové informácie.

Kurz manikér / manikérka je akreditovaný Ministerstvom školstva SR s celoštátnou platnosťou /podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z./ Poskytuje všetky informácie k tomu, aby ste získali všetky potrebné znalosti pre správnu modeláciu nechtov na všetky ponúkané metódy. 

Obsah kurzu

Starostlivosť o ruky a prirodzené nechty:

 • Základné pojmy manikúry
 • Hygiena a epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, nechtov
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Choroby nechtov na rukách
 • Ochorenia kĺbov ruky
 • Manikérske nástroje a pomôcky, manipulácia s nástrojmi, prípravky
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Postup v prípade poranenia v manikúre
 • Pracovné postupy v manikúre
 • Technologický postup pri depilácií a epilácií
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu – lakovanie a zdobenie nechtov
 • Ekonomika a právo
 • Ochrana a bezpečnosť pri práci

Nechtová modelácia UV gélom:

 • Hygiena a epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, nechtov
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Choroby nechtov na rukách
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Manikúra pred nanášaním gélu, úprava nechtov
 • Gélová technika
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu – lakovanie a zdobenie nechtov
 • Ošetrenie nechtov a okolia nechtov po modelovaní gélových nechtov
 • Doplňovanie a oprava gélových nechtov
 • Ekonomika a právo
 • Ochrana a bezpečnosť pri práci
 • Pomôcky pri manikúre, pomôcky pri modelovaní nechtov, dezinfekcia nástrojov, prípravky

Nechtová modelácia akrylom:

 • Hygiena a epidemiológia
 • Anatómia a fyziológia kože, nechtov
 • Kožné choroby s lokalizáciou na rukách
 • Choroby nechtov na rukách
 • Zariadenie prevádzky manikúry
 • Pomôcky pri manikúre, pomôcky pri modelovaní nechtov, dezinfekcia nástrojov, prípravky
 • Manikúra pred nanášaním akrylu, úprava nechtov
 • Akrylová technika
 • Základy estetickej a výtvarnej výchovy a nechtového dizajnu – lakovanie a zdobenie nechtov
 • Ošetrenie nechtov a okolia nechtov po modelovaní akrylových nechtov
 • Doplňovanie a oprava akrylových nechtov
 • Ekonomika a právo
 • Ochrana a bezpečnosť pri práci
 • ukončenie kurzu – písomná a praktická časť záverečnej skúšky
 • získanie osvedčenia s celoštátnou pôsobnosťou

Cieľová skupina

Kurz modelácie nechtov je určený pre absolútnych začiatočníkov, alebo aj pokročilých, ktorý si chcú zdokonaliť znalosti v tomto obore.

Certifikát OSVEDČENIE AKREDITOVANÉ Ministerstvom školstva SR s celoštátnou platnosťou. Poznámka k cene

690 €

Hodnotenie
Organizátor