Detail kurzu

Riadenie a ukončenie projektov

next level academy

Popis kurzu

Od začiatku projektu až po jeho úspešné ukončenie sa môže všeličo prihodiť: vynoria sa napríklad odchýlky od plánu alebo nové požiadavky na projekt, konflikty a nezhody v tíme zamedzia rýchlemu postupu a veľa ďalšieho. Na tomto školení sa naučíte, ako si získať a udržať prehľad, projekt aktívne riadiť a úspešne ukončiť.

Obsah kurzu

 • Vytvoriť a zaviesť kontrolné procesy
 • Naplánovať a kontrolovať výsledky, termíny, zdroje, a náklady
 • Riadiť sociálne prostredie projektu (projektová hierarchia a okolie)
 • Realizovať kontrolingové workshopy
 • Vytvoriť správu o projekte
 • Vytvoriť a zaviesť manažment zmenových požiadaviek
 • Úspešne zvládať krízu v projekte
 • Vytvoriť a zaviesť procesy ukončenia projektu
 • Naplánovať a zrealizovať úspešný záverečný workshop
 • Zadefinovať proces učenia sa z projektu
 • Vytvoriť záverečnú správu o projekte


Prečo sa zúčastniť?
 • Potrebujete rýchlo a efektívne získať všetky potrebné znalosti pre úspešné riadenie Vášho nového projektu?
 • Efektívna príprava pre absolvovanie certifikačných skúšok: IPMA®, PMI-PMP® 
 • Obsah je v súlade s medzinárodnými štandardmi projektového riadenia (IPMA®, PRINCE2®, PMI®, ISO10006, ISO21500, PCM)
 • Príprava na kariéru projektového profesionála
 • Naučené znalosti budete okamžite aplikovať na Vašom projekte
 • 50% vysvetlenie teórie50% praktická práca na reálnych projektoch a prípadových štúdiách z praxe 

 

Čo získate?
 • Individuálny feedback od skúsených lektorov a ostatných účastníkov
 • Zdieľanie znalostí a skúseností v rámci skupín
 • Kvalitne vypracované študijné materiály - anglická/ nemecká kniha "Let your projects fly", prezentácia ku každému modulu
 • Medzinárodné know-how - získajte rovnaké know-how ako projektoví profesionáli na celom svete
 • Networking v rámci projektovej komunity 
 • Praktický a obľúbený softvérový nástroj na riadenie projektov - next project light

Cieľová skupina

Pre všetkých záujemcov o moderné projektové riadenie.
Kurz slúži aj ako príprava na certifikáciu projektových manažérov podľa štandardov PMI® a IPMA®.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

V cene školenia sú pracovné materiály a certifikát.

Hodnotenie
Organizátor