Detail kurzu

Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia tuzemských závislých osôb

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Transferové oceňovanie od roku 2015 sa zavádza aj na tuzemské závislé osoby. Na školení si zadefinujeme okruh osôb, ktorých sa to týka a aký by mal byť postup na účely zákona, aby závislé osoby vedeli obhájiť obvyklé ceny na účely zdanenia a zahrnovania do základu dane. Takisto je dôležité vedieť, za akých podmienok môže správca dane požadovať transferovú dokumentáciu od daňového subjektu.

Obsah kurzu

Vymedzenie závislých osôb (ekonomické, personálne a inak prepojené osoby) z pohľadu zákona o dani z príjmov

 • Určenie priameho / nepriameho majetkového podielu
 • Príklady na závislé osoby, príklady na transakcie uskutočňované medzi závislými osobami a posúdenie významnosti týchto vzájomných transakcií
 • Osobitný vzťah platiteľa DPH k inému platiteľovi DPH dodávajúcemu tovar alebo službu z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty a vplyv na určenie základu DPH pri vzájomných transakciách
 • Zohľadnenie transakcií uskutočňovaných medzi závislými osobami pri výpočte a úprave základu dane z príjmov
 • Metódy na zistenie rozdielov v cenách uplatňovaných medzi závislými osobami a v nezávislých transakciách
 • Tradičné transakčné metódy a vhodnosť ich aplikácie na jednotlivé transakcie medzi závislými osobami (metóda nezávislej trhovej ceny, metóda následného predaja a metóda zvýšených nákladov)
 • Ziskové metódy a vhodnosť ich aplikácie na jednotlivé transakcie medzi závislými osobami (metóda delenia zisku, metóda čistého obchodného rozpätia)
 • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu a povinnosť jej vedenia
 • Rozsah, obsah, štruktúra a jazyk dokumentácie k transferovému oceňovaniu
 • Rozsah a obsah dokumentácie k transferovému oceňovaniu v závislosti od veľkosti účtovnej jednotky
 • Funkčná a riziková analýza profilu spoločnosti za účelom výberu správnej metódy transferového oceňovania
 • Porovnateľnosť vzájomných transakcií (vplyv zmluvných podmienok, obchodnej a marketingovej stratégie a ekonomického prostredia na stanovenie ceny a dosahovanie zisku)
 • Zdroje porovnateľnosti vzájomných transakcií s cieľom uplatňovania nezávislých cien a ich použitie
 • Diskusia

Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Poznámka k cene

organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed

Kontaktná osoba

Ing. Mária Puškárová
+421 70 53 406
vzdelavanie@profivzdelavanie.s

Hodnotenie
Organizátor