Detail kurzu

Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 + Legislatívne zmeny 2020

Akadémia vzdelávania Michalovce

Popis kurzu

Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 + Legislatívne zmeny 2020

Obsah kurzu

Ø  Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby  zo závislej činnosti za rok 2019

 

o  Povinnosti a termíny

o   Daňové tlačivá

·         Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti

·         Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2019

·         Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

·         Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov

o   Nezdaniteľné časti základu dane na :

§  daňovníka, manžela/manželku

§  kúpeľnú starostlivosť, príspevky do III. piliera

 • „ Milionárska daň “, nerovná daň

 • Daňový bonus

·            na vyživované dieťa – ročný daňový bonus

·            na zaplatené úroky

o   Špecifiká týkajúce sa

§   poberateľov dôchodkov  

§   preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného

poistenia za rok 2018

o  Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %

 

Ø  Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2020

 

o    Mzdové veličiny platné pre rok 2020

o    Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.

·         odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020

o    Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti

·            NOVÉ tlačivá : Vyhlásenie ... , Potvrdenia o príjme ...

·            nezdaniteľná časť základu dane

·            príjmy oslobodené od dane

o    ubytovanie,vzdelávanie, lekárske preventívne  prehliadky zamestnancov

·            príspevok na rekreáciu na prelome rokov a v roku 2020

·            príspevok na športovú činnosť dieťaťa

·            doručovanie vybraných potvrdení  elektronickými prostriedkami od :

o     zamestnanca zamestnávateľovi

o     od zamestnávateľa zamestnancovi

·            zaokrúhľovanie v rámci celého zákona

·            preukazovanie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa u zamestnávateľa od 1.12.2019

o     verejná služba, štátna služba

o     ostatní zamestnávatelia

 • Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2020

·      zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov

·      vek odchodu do dôchodku - tabuľky, dôchodkový strop

o  Zákonník práce

  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky

  • mzdové zvýhodnenia od 1.1.2020

  • 13.  a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021

  • nárok na dovolenku v roku 2020

o    dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa

o     Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2019 a rok 2020

o    Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a iné

 

 

Cieľová skupina

personalisti, mzdové účtovníčky, atď.

Poznámka k cene

(obsahuje náklady na organizáciu seminára, študijný materiál, občerstvenie, teplý obed a režijné náklady AV)

Hodnotenie
Organizátor