Detail kurzu

DPH zmeny v zákone od 1.1.2020 a aktuálne otázky problematiky DPH

Akadémia vzdelávania Michalovce

Popis kurzu

Seminár k Novele zákona o dani z pridanej hodnoty

Obsah kurzu

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2020 a aktuálne otázky:

-          prevzatie smernice Rady (EÚ) 2018/1910 zo 4. decembra 2018:

-          zjednodušenie obchodovania s tovarom v rámci úpravy "call-off stock"

-          spresnenie pravidiel určenia pohyblivej dodávky pri reťazových obchodoch

-          doplnenie hmotno-právnej podmienky pre oslobodenie od dane pri dodaní tovaru v rámci EÚ

-          základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý nie je odpisovaným majetkom

-          rozšírenie zoznamu tovarov so zníženou sadzbou dane

-          doplnenie podrobných pravidiel oslobodenia od dane pri transakciách v súvislosti s medzinárodným obchodom (surová ropa, benzín, nafta) v colnom sklade, osobitnom sklade a daňovom sklade

-          oprava odpočítanej dane zo služby vykonanej na investičnom majetku

-          zavedenie povinnosti opraviť základ dane a výšku dane pri službách cestovného ruchu

-          rozšírenie záznamových povinností

-          rozšírenie povinnosti podať súhrnný výkaz

-          aktuálne otázky problematiky DPH

-          odpočítanie dane pri kúpe nehnuteľnosti vo väzbe na jej použitie

-          nesprávne uplatnený režim pri prenesení daňovej povinnosti - dôsledky a riešenie

-          chyby pri podaniach (daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz)

Cieľová skupina

bez určenia

Poznámka k cene

obsahuje náklady na organizáciu seminára, študijný materiál, občerstvenie, teplý obed a režijné náklady AV

Hodnotenie
Organizátor