Detail kurzu

Vodovody a kanalizace (online) se zaměřením na Aktuality a praxe 2024

Vzdělávací centrum Morava s.r.o.

Popis kurzu

Školení je určeno:

 

·        vlastníkům a provozovatelům vodovodů a kanalizací

·        pracovníkům stavebních a vodoprávních úřadů

·        vedoucím a pracovníkům odborů ŽP na obcích 2. a 3. stupně

·        dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti

 

 

Cíle semináře:

Seznámit účastníky s podstatnými aktuálními změnami právních předpisů v oblasti vodovodů a kanalizací. Jedná se o změny prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích (č.256/2023 Sb.) s účinností od 1.7.2023 a správnými postupy při jejich aplikaci v praxi. Věnovat se budeme také nejčastějším problémům a dáme prostor k diskusi.

 

Vrátíme se také ke změnám zákona o vodách č.254/ 2001 Sb. s účinností od 1.2.2021 a zasadíme je do kontextu aktuálního roku. Účastníci se seznámí i s řešením vybraných problémů v oblasti vodovodů a kanalizací při uplatňování zákona č.274/2001 Sb. v současné praxi.

 

Prostor dostanou také Vaše dotazy.


Obsah semináře: 

 

1. Změny zákona o vodách č.254/2001 Sb. ve znění poslední novely č 284/2021 Sb.

a.     ve vztahu k novému stavebnímu zákonu č. 283/ 2021 Sb.

b.  ve vtahu k povolení záměrů vodovodů a kanalizací

2.      Novela vyhlášky č. 428/2001 Sb. (č.256/2023 Sb.)

3.      Správná aplikace zákona č .274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v praxi:

a.      povinnosti vlastníků vodovodu nebo kanalizace

b.      povinnosti provozovatelů vodovodů a kanalizací

c.       odborný zástupce provozovatele

d.      provozně související vodovody a kanalizace

e.      vodovodní a kanalizační přípojky

f.        odběratelské smlouvy

g.      poplatek za odvádění srážkových vod

h.      měření množství dodané vody

i.        měření množství odváděných odpadních vod

4.      Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací:

a.      plán obnovy vodovodů a kanalizací

b.      hodnota majetku v reprodukční ceně

c.       vyhodnocení opotřebovanosti majetku

d.      přehled o tvorbě a čerpání prostředků obnovy

5.      Kalkulace cen pro vodné a stočné:

a.      kalkulace cen pro vodné a stočné (cenový výměr MF 01/2021)

b.      aktualizace kalkulace cen pro vodné a stočné

c.       porovnání kalkulovaných cen pro vodné a stočné se skutečností

d.      přiměřený zisk     

6.      Odpovědi na dotazy účastníků, společná diskuse

 

Lektor semináře: 

 

Ing. Miloslava Melounová  - ředitelka České společnosti vodohospodářské ČSSI,z.s. Technický auditor MZe, autorizovaný inženýr, znalec oboru vodní hospodářství.

 

Organizační informace k semináři:

  

Účastníci obdrží po semináři elektronický dokument OSVĚDČENÍ  v souladu s akreditací MV ČR.

 

V ceně je textový materiál pro každého účastníka. 

 

Přihlášení do on-line učebny je velmi jednoduché a není potřeba nic instalovat. Stačí aktuální internetový prohlížeč ve Vašem počítači nebo chytrý telefon s připojením na internet. 

Obsah kurzu

Časový program semináře:

 

  8:30 -   9:00          Otevření on-line učebny a přihlašování účastníků

  9:00 - 10:30          Zahájení a 1. blok výkladu

10:30 - 10:50          Přestávka 20 minut

10:50 - 12:20          2. blok výkladu

12:20 - 12:30          Přestávka 10 minut

12:40 - 14:00          3. blok výkladu

 

14:00                       Ukončení, zpětná vazba 

Kontaktná osoba

Ing. Petr DVOŘÁK
606 072 255
ostrava@vcmorava.cz

Hodnotenie
Organizátor