Detail kurzu

Schválený vývozca

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Cieľom tohto školenia, je zhrnúť základné informácie určovania preferenčného pôvodu, predstaviť možnosť získať status schváleného vývozcu, status registrovaného vývozcu, získať záväznú informáciu o pôvode a možnosti označovania pôvodného a nepôvodného tovaru na exportnej faktúre.

Obsah kurzu

Obsahom školenia sú nasledujúce témy:

·         čo znamená preferenčný pôvod tovaru

·         aké poznáme dohody o voľnom obchode

·         čo je záväzná informácia o pôvode

·         čo znamená všeobecný systém preferencií

·         čo je systém schválený vývozca a ako získať status schváleného vývozcu

·         čo je systém registrovaný vývozca a ako získať status registrovaného vývozcu

·         kedy použiť číslo schváleného vývozcu

·         kedy použiť číslo registrovaného vývozcu REX

·         skontrolovať údaje o pôvode tovaru na exportnej faktúre

Cieľová skupina

Školenie je určené pre vývozcov, obchodníkov, colných deklarantov a pre kohokoľvek, kto hľadá podrobnejšie informácie o určovaní preferenčného pôvodu tovaru, o možnosti  získať status schváleného vývozcu, status registrovaného vývozcu, a s tým spojené informácie o dohodách o voľnom obchode, dokladoch preukazujúcich preferenčný pôvod tovaru, záväzných informáciách o pôvode a všeobecnom preferenčnom systéme.


Pokiaľ účastník nemá žiadne skúsenosti s určovaním preferenčného pôvodu tovaru, pred prihlásením sa na toto školenie odporúčame zúčastniť sa školenia Pôvod tovaru.

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

nie sme platcami DPH

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať