Detail kurzu

ORGANIZAČNÉ KONŠTELÁCIE verzus Organizačné správanie

ModernaBrain, s.r.o.

Popis kurzu

Vstup do dynamiky systému, organizácie, firmy, tímu, vzťahov ...

Obsah kurzu

Analýza problému, konfliktu a odkrytie dynamiky na podprahovej úrovni systému, organizácie, tímu a vytvorenie okamžitého optimálneho riešenia. Konštelačný pohľad cez SWOT analýzu na tím, jednotlivca, ... 

Cieľová skupina

A. Majitelia, riaditelia, top manažment, konatelia, výkonní pracovníci organizácií, firiem, inštitúcií, vedúci tímov, heterogénne zloženie účastníkov... 

B. Firemné, tímové, homogenne prostredie účastníkov 

Poznámka k cene

rozostavenie podprahovej dynamiky systému pre každého účastníka, obed, občerstvenie

Hodnotenie
Organizátor