Detail kurzu

Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce a NOVELA 2023 (omezený počet účastníků na školení)

TSM, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školení získá účastník komplexní znalosti zákoníku práce, jak správně sjednat vznik pracovního poměru a jak jej správně ukončit, budou probrány nejčastější chyby v pracovních smlouvách a tipy pro zaměstnavatele, problematika přesčasů a praktické problémy při určení a výpočtu dovolené. Důraz bude rovněž kladen na správné rozvázání pracovního poměru s důrazem na soudní rozhodnutí týkající se neplatného rozvázání pracovního poměru. Lektoři upozorní i na časté kontroly ze strany inspektorátu práce.
Vše doplněno o praktické příklady a prostor pro praktické dotazy účastníků!
Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele, začátečníky i pokročilé.
Obsah semináře:
1. Požadování údajů při výběru zaměstnanců, dotaz na těhotenství a požadavek na výpis z trestního rejstříku.
2. Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi. 
3. Zkušební doba a její prodlužování.
4. Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou, jak správně sjednat pracovní poměr zástupu za MD. 
5. Převedení na jinou práci. Problematika pracovních cest v praxi. 
6. Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, neplatné skončení pracovního poměru, soudní rozhodnutí. Odstupné.
7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
8. Pracovní doba a doba odpočinku, přesčasy a svátky v praxi.
9. Dovolená z pohledu teorie a praxe, její převádění a určování.
10. Náhrada škody zaměstnance i zaměstnavatele.
11. Další instituty pracovního práva - doručování, potvrzení o zaměstnání, atd.
14. Velká novela zákoníku práce 2023.
Diskuse.
 
Lektoři si vyhrazují právo zajistit přednášku za účasti pouze jednoho z lektorů.

Obsah kurzu

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školení získá účastník komplexní znalosti zákoníku práce, jak správně sjednat vznik pracovního poměru a jak jej správně ukončit, budou probrány nejčastější chyby v pracovních smlouvách a tipy pro zaměstnavatele, problematika přesčasů a praktické problémy při určení a výpočtu dovolené. Důraz bude rovněž kladen na správné rozvázání pracovního poměru s důrazem na soudní rozhodnutí týkající se neplatného rozvázání pracovního poměru. Lektoři upozorní i na časté kontroly ze strany inspektorátu práce.
Vše doplněno o praktické příklady a prostor pro praktické dotazy účastníků!
Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele, začátečníky i pokročilé.
Obsah semináře:
1. Požadování údajů při výběru zaměstnanců, dotaz na těhotenství a požadavek na výpis z trestního rejstříku.
2. Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi. 
3. Zkušební doba a její prodlužování.
4. Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou, jak správně sjednat pracovní poměr zástupu za MD. 
5. Převedení na jinou práci. Problematika pracovních cest v praxi. 
6. Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, neplatné skončení pracovního poměru, soudní rozhodnutí. Odstupné.
7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
8. Pracovní doba a doba odpočinku, přesčasy a svátky v praxi.
9. Dovolená z pohledu teorie a praxe, její převádění a určování.
10. Náhrada škody zaměstnance i zaměstnavatele.
11. Další instituty pracovního práva - doručování, potvrzení o zaměstnání, atd.
14. Velká novela zákoníku práce 2023.
Diskuse.
 
Lektoři si vyhrazují právo zajistit přednášku za účasti pouze jednoho z lektorů.

Cieľová skupina

Veřejný kurz

Kontaktná osoba

Ing. Irena Spirová, LL.M
+420 517 333 699
info@tsmvyskov.cz

Hodnotenie
Organizátor