Detail kurzu

CRR 3/CRD 6 a další novinky bankovní regulace

Advanced Risk Management, s.r.o.

Popis kurzu

Seminář poskytuje přehled o nejdůležitějších změnách v regulaci bank v oblasti řízení rizik. Účastníci se postupně seznámí s novinkami v regulaci za jednotlivá rizika – kreditní, operační a tržní riziko a riziko likvidity. Během semináře budou diskutovány novinky nejen ve směrnicích a nařízeních EU, ale i v upřesňujících textech EBA, BCBS či ECB. Část semináře je věnována rovněž novinkám v bankovním sektoru ČR/SR.
Cílem semináře je poskytnout účastníkům srozumitelné manažerské shrnutí širokého spektra revizí regulace z posledních let. Během semináře bude nastíněn i možný způsob implementace navrhovaných změn.

Cieľová skupina

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.

Kontaktná osoba


+420 257 290 252
arm@arm.cz

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať