Detail kurzu

Popis kurzu

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Kurz sa koná v Kežmarku.

Obsah kurzu

Časový rozsah: 200 vyuč. hod. Presný harmonogram prednášok si účastníci dohodnú na prvom stretnutí pri otvorení kurzu. V praktickej časti účastníci získajú množstvo praktických techník a zručností potrebných na výkon tejto profesie.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre  uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s  cieľom nadobudnúť vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre výkon v oblasti stavebných prác. Kurz je určený záujemcom s ukončeným základným vzdelaním.

Certifikát Osvedčenie
Hodnotenie
Organizátor