Detail kurzu

Popis kurzu

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľom kurzu je aby absolvent vzdelávacieho programu samostatne zvládal základné krajčírske úkony s využitím nových moderných trendov pri ich výkone.Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Po dohode možnosť absolvovať jednotlivé moduly zvlášť.


Kurz sa koná v Kežmarku.

Obsah kurzu

Časový rozsah: 584 vyuč. hod. Presný harmonogram prednášok si účastníci dohodnú na prvom stretnutí pri otvorení kurzu. V praktickej časti účastníci získajú množstvo praktických techník a zručností potrebných na výkon tejto profesie.

Čo získate absolvovaním kurzu:

- osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
- komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon povolania
- základné vlastnosti textilných materiálov
- vedieť zhotoviť strih
- poznať zásady správneho šitia
- vedieť zhotoviť rôzne druhy panských aj dámskych strihov

Cieľová skupina

Podmienkou je ukončené základné vzdelanie. 

Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti.


Certifikát Osvedčenie
Hodnotenie
Organizátor