Detail kurzu

Popis kurzu

Akreditovaný kurz Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR


Absolvent bude mať komplex odborných poznatkov a zručností nevyhnutných k výkonu povolania čašník/servírka.

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolvent dostane Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.


Po dohode možnosť absolvovať jednotlivé moduly zvlášť.

Obsah kurzu

Časový rozsah: 500 vyuč. hod. Presný harmonogram prednášok si účastníci dohodnú na prvom stretnutí pri otvorení kurzu. V praktickej časti účastníci získajú množstvo praktických techník a zručností potrebných na výkon tejto profesie.

Cieľom je naučiť absolventov aplikovať v praxi:

  1. ekonomiku a organizáciu reštauračného stravovania
  2. úvod do sveta práce
  3. potraviny a výživa
  4. technológia
  5. stolovanie
  6. odborný výcvik
  7. spoločenská komunikácia

Cieľová skupina

Podmienkou je ukončené stredoškolské vzdelanie minimálne s výučným listom.
Certifikát Osvedčenie
Hodnotenie
Organizátor