Detail kurzu

Popis kurzu

Reagujeme na Váš podnet a prinášame novú tému. Pre vysoký záujem otvárame kurz aj v novom termíne.

Obsah kurzu

Ak sa o šikanovaní učiteľ dozvie hneď po incidente, je to možno znakom dobrej dôvery, ale nie dobrej prevencie. Signály vznikajúcej šikany sú badateľné oveľa skôr, mal by ich poznať každý pracovník s deťmi. Cieľom vzdelávania bude hovoriť nielen o signáloch začínajúcej šikany, ale aj o kultúre a klíme školy, ktorá podporuje vznik šikanovania alebo mu účinne bráni. Vyhľadávacia činnosť, manažment rizík, diverzifikácia kanálov pomoci, ustálené postupy a ďalšie prvky preventívnej práce môžu pedagógom, odborným zamestnancom a preventistom pomôcť nastaviť efektívnu stratégiu v boji proti násiliu v škole vo všetkých jeho podobách. Prvky efektívnej prevencie si účastníci budú môcť predstaviť na konkrétnych príkladoch z praxe.

Cieľová skupina

  • pedagogickí a odborní zamestnanci škôl
  • preventisti
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
Organizátor