Detail kurzu

Účtovníctvo, personalistika a mzdy s aplikáciou na PC

TM Consulting, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti daňovej legislatívy, personalistiky, jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia účtovnej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave účtovníctva, o dokumentácii účtovných prípadov, vystavovaní a vedení účtovných dokladov, zaúčtovaní účtovných prípadov a vedení účtovných kníh a naučí sa samostatne pracovať s vybraným účtovným programom.

Obsah kurzu

 • Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku

 • Majetok podniku a jeho zdroje. Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve

 • Dokumentácia účtovných prípadov

 • Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve

 • Sústava účtov v podvojnom účtovníctve

 • Rámcová účtová osnova a postupy účtovania podnikateľských subjektov

 • Účtové triedy 0 až 7 - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy.

 • Riešenie súvislého príkladu z podvojného účtovníctva

 • Jednoduché účtovníctvo

 • Mzdové účtovníctvo, personalistika

 • Dane a daňová sústava

 • Aplikovaný softvér


Vyučovanie prebieha prezenčnou formou v pracovných dňoch, v čase 8:00 – 14:30.

Cieľová skupina

Pre osoby so záujmom pracovať v danom odvetví.
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Kontaktná osoba

Ing. Katarína Mihalovičová
+ 421 907 736 117
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Hodnotenie
Organizátor