Detail kurzu

Programovanie v jazyku PERL

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je určené programátorom, systémovým administrátorom a ďalším záujemcom o programovací jazyk PERL a jeho široké možnosti. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s možnosťami, ktoré ponúka programovací jazyk PERL od základných vlastností až po problematiku regulárnych výrazov.

Školenie má rozsah 32 vyučovacích hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 4 celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami.Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity.

Obsah kurzu

1. Úvod

základné vlastnosti jazyka PERL

porovnanie s ostatnými jazykmi

2. Základy jazyka

štruktúra kódu, komentáre

premenné a priradenie, dátové typy

čísla, reťazce, pole, vstupy a výstupy

operátory a výrazy, logické výrazy

3. Riadenie priebehu programu

bloky

príkazy pre vetvenie

príkazy pre cykly

4. Ladenie programov


5. Špeciality jazyka PERL

pole a asociatívne pole

regulárne výrazy

6. Ďalšie vlastnosti jazyka PERL

podprogramy

vstupy a výstupy, práca so súbormi

moduly, CPAN

7. Skriptovanie pre UNIX

príkazový riadok

premenné prostredie

spustenie externých programov

8. Skriptovanie CGI v jazyku PERL

Princíp CGI

CGI a premenné prostredie

Spracovanie HTTP dotazov

Spracovanie formulárov

Cieľová skupina

Školenie je vhodné pre širokú škálu záujemcov z oblastí IT. Od účastníkov sa očakáva aspoň stredoškolské vzdelanie. Vstupnými technickými predpokladmi pre účastníkov sú zvládnutie práce s počítačom, internetom a operačným systémom Microsoft Windows na bežnej používateľskej úrovni. Vítané sú predchádzajúce skúsenosti s iným programovacím jazykom.
Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor