Detail kurzu

MTM-Logistik

Asseco CEIT, a.s.

Popis kurzu

MTM-LOGISTIK ponúka nástroj pre návrh, štandardizáciu a optimalizáciu všetkých logistických procesov
Bloková štruktúra umožňuje jednoduché a univerzálne využitie dát v praxi

Kurz MTM-LOGISTIK poskytuje obraz o tom, ako vykonávať procesy v logistike transparentne. Využitie dátových štruktúr umožňuje tvorbu časových štandardov, plánovanie, hodnotenie a optimalizáciu logistických procesov. Na kurze sa dozviete o možnostiach kalkulácie časových štandardov prostredníctvom plánu pre každý diel, naučíte sa pravidlá potrebné pre vytváranie dátových štruktúr MTM, tvorbu analýz, zaznamenávanie a optimalizáciu logistických procesov na praktických príkladoch a názorných ukážkach.

Pri nácviku metodiky analýz kladieme hlavný dôraz na aktívne zapojenie všetkých účastníkov do procesu učenia. Využívame techniky tréningových metód ako skupinová a individuálna práca, simulované hry, riešenie prípadových štúdií na základe video snímok a konkrétnych pracovných prípadov, skupinové diskusie, hranie rolí a iné. Všetky uvedené techniky sú využívané podľa Kolbovho  cyklu poznávania. Kurz je ukončený záverečnou skúškou.

Kurzy MTM sú organizované v spolupráci so Združením MTM pre Českú republiku a Slovenskú republiku, z.s., ktoré je partnerom v rámci ONE MTM network a je výhradným užívateľom práv a licencií MTM metód.

Obsah kurzu

·         Zaznamenávanie a štruktúrovanie logistických procesov

·         Vizualizácia logistických procesov

·         Optimalizácia skladovacej techniky

·         Hodnotenie a riadenie logistických procesov

·         Použitie MTM logistických dát

·         Normovanie časov a plánovanie logistických procesov

·         Určovanie personálnych potrieb

Cieľová skupina

Pracovníci plánovania, špecialisti logistiky, procesní inžinieri,  priemyselní inžinieri, manažment

Certifikát Kurz je ukončený záverečnou skúškou. Medzinárodne platný certifikát pod záštitou ONE MTM a Združenia MTM pre Českú a Slovenskú republiku
Hodnotenie
Organizátor