Detail kurzu

Ergonómia pre konštruktérov

Asseco CEIT, a.s.

Popis kurzu

Účastníci školenia sa oboznámia so všetkými legislatívnymi a normatívnymi zásadami a platnými limitmi, ktoré sú pre tvorbu, návrh (dizajn) konštrukčných riešení nevyhnutné a tiež získajú informácie o najbežnejších rizikách, ku ktorým z pohľadu ergonómie dochádza pri práci s konštrukciami a zariadeniami, ktoré tieto zásady nespĺňajú. Prostredníctvom školenia zvýšime úroveň znalostí konštruktérov a tým pomôžeme skvalitniť budúce produkty s cieľom humanizácie práce.

 

Hlavné oblasti školenia:

·         Priemyselná ergonómia pre konštruktérov.

·         Legislatíva a normy ako nástroj pre konštruktéra.

·         Katalóg zásad ergonómie pre projektovanie strojov a liniek.

Obsah kurzu

Priemyselná ergonómia a riziká pri práci na strojoch a linkách.
Fyzická záťaž a výkon pracovníkov.

Praktické ukážky rizík v priemyselnej ergonómii.
Súvisiace legislatívne požiadavky na území SR.

Súvisiace normatívne požiadavky v EÚ a SR.

Ergonomické riziká – praktické ukážky.

Riziká v priemyselnej ergonómii – všeobecne.

Projektovanie.

Všeobecné zásady pre ergonomické projektovanie.

Funkčný priestor pracovníka.

Antropometria a jej využitie pre konštruktérov.

Vybavenie pracoviska.

Praktické ukážky produktovej ergonómie (produkt ako stroj, zariadenie, linka, pracovisko)

Katalóg zásad ergonómie pre projektovanie strojov a liniek.

Posúdenie a praktická realizácia na vybranom konštrukčnom produkte (prototype)

Cieľová skupina

Konštruktéri
Certifikát certifikát Slovenskej ergonomickej spoločnosti
Hodnotenie
Organizátor