Detail kurzu

Chůva pro děti v dětské skupině – rekvalifikační kurz Ústí nad Labem

KUSTOD s.r.o.

Popis kurzu

Rekvalifikační kurz zakončen zkouškou z profesní kvalifikace.

Osvědčení opravňuje k práci chůvy v dětské skupině, splňuje požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny, umožňuje založit vlastní dětskou skupinu.

Obsah kurzu

 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku;
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk;
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně;
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku;
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině;
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám;
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska;
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí;
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte;
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům;
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem;
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.
Rozsah kurzu:170 hodin64 hodin teorie + 106 hodin praxe

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pro uchazeče, kteří mají zájem pracovat jako chůva a zatím nemají tolik zkušeností v práci s dětmi. Kurz lze za určitých podmínek proplatit Úřadem práce.

Vstupní podmínky:

 • bez logopedické vady,
 • minimálně 18 let věku,
 • ukončené základní vzdělání.
Certifikát Potvrzení o účasti na akreditovaném vzdělávacím programu. Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

Kontaktná osoba

Dana Olbrichová
775 775 192
olbrichova@kustod.cz

Hodnotenie
Organizátor