Detail kurzu

Sociálna inklúzia a Storytelling I. a II.

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

Tento webinár realizujeme s nemeckou partnerskou organizáciou Inclution – inclusive solutions. Vzdelávanie prebehne v dvoch dňoch. Nezmeškajte túto príležitosť.

Obsah kurzu

Keď sa naučíme počúvať a premýšľať nad príbehmi členov našich blízkych komunít, v ktorých žijeme (v školách, v susedstve alebo v práci), budeme ochotnejší porozumieť aj príbehom ľudí, ktorých nepoznáme. Príbehom ľudí, ktorí utekajú zo svojich domovov, ľudí iného vierovyznania, etnického pôvodu, pohlavia, či ľudí so zdravotným postihnutím.

Byť otvorení a postaviť sa inakosti s rešpektom posilňuje a chráni našu demokraciu.

Rozprávanie, počúvanie, prerozprávanie a vzájomné porozumenie osobných príbehov by sa malo stať našim každodenným cvičením.

Kurz je rozložený tak, aby ste sa mohli zoznámiť so základmi:

  • ľudskoprávneho vzdelávania,
  • kritického myslenia a 
  • storytellingu.

Zároveň si možete vyskúšat interaktívne skupinové cvičenia na tému identita a potreby. Skupinovú prácu podporíme nasadením digitálnych pomôcok ako sú padlet, TaskCards a tvorenie elektronických kníh. Naučíte sa orientovať sa v multimediálnej webovej metodickej príručke MYS-Toolbox. Jej slovenská verzia bola vytvorená v rámci projektu Erasmus+ „Me and Your Stories“  a je voľne dostupná na : : https://rixwiki.org/myssk/home

Prebehne v termíne 27. 04. 2022, 15:00 – 17:00 a 05. 05. 2022, 15:00 – 17:00

Stanislava Schenck pochádza z Liptova. V Nemecku vyštudovala ekonómiu so zameraním na psychológiu a sociológiu. Angažuje sa v národných a európsky projektoch v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Je spoluautorkov multimedialnej príručky MYS-Toolbox na podporu sociálnej inklúzie v školských komunitách. Je iniciátorkou a koordinátorkou celonemeckej divadelnej súťaže pre školy a inkluzívne divadlá „andersartig gedenken on stage“ (spomienka inak na javisku), ktorý na Slovensku predstaví v ramci kurzu Inklucentra 24. mája 2022.

Viac o Stanislave Schenck, ktorá žije a pôsobí v Berlíne, sa môžete dočítať v článku Dennika N „Aj ja mám nádherné dieťa“ alebo v podcaste v Ženskom Rode, ktorý je aj súčasťou rovnomennej knihy Kataríny Strýčkovej.

https://plus.sme.sk/c/20363168/matka-syna-s-downovym-syndromom-aj-ja-mam-nadherne-dieta-rozhovor.html

https://vzenskomrode.podbean.com/e/v-zenskom-rode-so-stanou-schenck-o-specialnych-detoch/

Tento webinár vznikol vďaka spolupráci Inklucentra s nemeckou organizáciou Inclution – inclusive solutions v bilaterálnom projekte Erasmus+ InkluNET.

Cieľová skupina

  • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
  • pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku sociálnej inklúzie, vzájomného rešpektu a odbúravania predsudkov v heterogénnych vzdelávacích komunitách
  • pre všetkých, ktorí v akútnej situácii hľadajú inšpiráciu a konkrétne pomôcky, ako podporiť prichádzajúce deti a mladých ľudí s utečeneckou skúsenosťou a ich integráciu do slovenských škôl
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
Organizátor