Detail kurzu

„Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech“

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz poskytuje praktický vhled do zákona o rozpočtových pravidlech a zaměřuje se také na diskutabilní či sporná ustanovení zákona.

Obsah kurzu

  • Předmět úpravy rozpočtových pravidel;

  • Obecná ustanovení pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu;

  • Řízení o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu

Obecné otázky,

Vyhlášení výzvy,

Žádosti,

Rozhodnutí;       

  • Řešení pochybení příjemců dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu


Porušení rozpočtové kázně,

Neproplacení dotace nebo její části,

Výzva k provedení nápravného opatření nebo k vrácení dotace nebo její části;

  • Odnětí dotace;

  • Programové financování – základy;

  • Další otázky k úpravám obsaženým v rozpočtových pravidlech podle požadavků účastníků.


Rozpočtová pravidla jsou základním předpisem upravujícím poskytování dotací v České republice.

Cieľová skupina

Poskytovatelé dotací jak z fondů EU, tak z národní prostředků. Specificky je seminář zaměřen na kontrolní pracovníky, ale také metodiky dotačních programů. Účast je vhodná i pro příjemce dotací ze státního rozpočtu. Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti.
Certifikát Osvědčení o absolvování, číslo akreditace: bez akreditace MVČR Poznámka k cene

prezenční cena, kurz je možné absolvovat také v online verzi s 10% slevou

Hodnotenie
Organizátor