Detail kurzu

„Kontrola a kontrolní protokoly I. – kontrola krok za kokem“

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.

Popis kurzu

Cílem této části I. je seznámit účastníky s právní úpravou kontroly vykonávané v rámci veřejné správy, krok za krokem.

Součástí kurzu jsou chronologicky na sebe navazující postupy při výkonu veřejnosprávní kontroly v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), včetně komentářů k tomuto zákonu, a vybrané části zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, týkající se části veřejnosprávní kontroly.

V rámci semináře obdrží účastnící praktické rady a tipy, jaké obsahové náležitosti jsou pro související dokumenty důležité (např. protokol o kontrole, vyřízení námitek). 

Obsah kurzu

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád):

 • působnost, formy kontroly,
 • pověření ke kontrole, zahájení kontroly,
 • práva a povinnosti kontrolujícího/kontrolované osoby,
 • protokol o kontrole,
 • námitky a jejich vyřízení,
 • ukončení kontroly,
 • správní delikty,
 • úkony navazující na kontrolu, atd.

 Zákon č. 320/2001 Sb. (o finanční kontrole):

 • pojmy, rozsah finanční kontroly,
 • účel a druhy kontrol,
 • kontrolní metody,                                                                       
 • principy "3E"
 • kontrolní skupina, atd. 

Cieľová skupina

Pracovníci veřejné správy, kteří vykonávají kontrolu příspěvkových organizací, kontrolu příjemců dotací, kontrolu v rámci strukturálních fondů. Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti.
Certifikát Osvědčení o absolvování, číslo akreditace: AK/PV-288/2018 Poznámka k cene

prezenční cena, kurz je možné absolvovat také v online verzi s 10% slevou

Kontaktná osobaveronika.dvorakova@cmud.cz

Hodnotenie
Organizátor