Detail kurzu

Cestovné náhrady – pravidlá a vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest - BRATISLAVA - 15.11.2021 - lektor: Júlia Pšenková

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

Prednáška na tému „Cestovné náhrady – pravidlá a vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest“ zahŕňa odborný výklad od obľúbenej lektorky z praxe J. Pšenkovej. Počas prednášky je lektorka k dispozícií i na zodpovedanie Vašich otázok, resp. uistenie sa v prípade nejasností.

Školenie prebehne s osobnou účasťou v Bratislave a zahŕňa:

 • účasť na školení v hoteli Saffron, Bratislava,
 • písacie potreby,
 • tlačené študijné materiály,
 • občerstvenie.


Registrácia na školenie prebieha v čase 07:30 – 08:00 hod. v hoteli Saffron. Školenie bude prebiehať za dodržania aktuálne platných novembrových protiepidemiologických opatrení so zachovaním R-O-R (rúško, odstupy medzi účastníkmi, dezinfekcia na ruky).

Obsah kurzu

Charakteristika pracovnej cesty

Osoby majúce nárok na cestovné náhrady

Miesto výkonu práce

Tuzemské pracovné cesty:

 • stravné,
 • náklady na dopravu, ubytovanie,
 • použitie súkromného motorového vozidla,
 • ostatné vedľajšie výdavky.


Zahraničné pracovné cesty:

 • stravné,
 • náklady na dopravu, ubytovanie,
 • použitie súkromného motorového vozidla,
 • ostatné vedľajšie výdavky,
 • povinné očkovania,
 • poskytnutie preddavku,
 • poistenie,
 • vreckové,
 • formulár A1,
 • vyslania zamestnancov,
 • prepočítavací kurz.


Proces spracovania cestovných náhrad:

 • žiadosť o pracovnú cestu,
 • vyúčtovanie pracovnej cesty,
 • termín,
 • lehoty.
Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: osobná účasť na školení, písacie potreby, tlačené študijné materiály, občerstvenie.

Kontaktná osoba

Petra Tužinská
0949 500 370
vzdelavanie@martintuzinsky.sk

Hodnotenie
Organizátor