Detail kurzu

Multidisciplinarita v školskej komunite

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

Zažívate frustráciu a nepochopenie v spolupráci s odborníkmi v škole, alebo inými tímami mimo školu? Chcete vedieť ako by mohla vyzerať dobrá multidisciplinarita založená na dialógu, spolupráci a hľadaní riešení? Prihláste sa na tento workshop!

Obsah kurzu

Zažívate frustráciu a nepochopenie v spolupráci s odborníkmi v škole, alebo inými tímami mimo školu? Chcete vedieť ako by mohla vyzerať dobrá multidisciplinarita založená na dialógu, spolupráci a hľadaní riešení? Prihláste sa na tento workshop!

Čo spolu zažijeme?

  • Preskúmame základy spolupráce a spoločnej tvorby a zistíme, čo nás v školskej komunite ovplyvňuje a pomáha v multidisciplinarite pri budovaní vzťahov.
  • Zistíme ako efektívne nachádzať riešenia a posúvať sa v spolupráci žiadaným smerom.
  • Spoznáme našu dobrú prax založenú na hodnotách, ktorá prispieva k úspešnej tímovej spolupráci.
  • Zažijeme si vzťahové sieťovanie a spoluvytváranie zmysluplných prepojení.

Toto celé vám prináša Inštitút dialogických praxí spolu s Inklucentrom cez optiku postmoderných prístupov.

Oľga Okálová

Sociálna pracovníčka, špeciálna pedagogička, lektorka.

Vo svojej práci sa zameriavam na sieťovanie, komunitné plánovanie a multidisciplinaritu.

Spolu so školskými komunitami sa venujem predovšetkým bezpečiu a dialógu v školách, tiež inklúzii, ktorá vychádza z postmoderny.


Lenka Martinkovičová

Veronika Luksa

Cieľová skupina

  • všetci aktéri školskej komunity – pedagogickí, odborní i nepedagogickí zamestnanci škôl, rodičia, žiacki ambasádori, peer konzultanti, laickí poradcovia, terapeuti, vysokoškolskí a treťosektoroví pracovníci, a pod…
  • externé multidisciplinárne tímy ako napr.: tímy reedukačných, resocializačných, nízkoprahových a komunitných centier, centier pre deti a rodiny, CVI, LVS, CPPPaP, CŠPP a iné.
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
Organizátor