Detail kurzu

Školský psychológ na strednej škole - kurz v Bratislave

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

Webinár otvoríme po naplnení počtu 10 účastníkov.

Kurz je pokračovaním webinára Školský psychológ začíname. Jeho absolvovanie však nie je podmienkou.

Obsah kurzu

V kurze sa oboznámime s postupom individuálneho rozhovoru s klientom strednej školy. Zameriame sa na rôzne otázky : Ako nadviazať vzťah s klientom? Ktoré otázky sú vhodné pri analýze problémov? S akými rôznymi problémami sa môžeme v práci stretnúť?  Koľko stretnutí s klientom plánovať ? Čo robiť ak klient odmieta spoluprácu, resp. je v odpore k psychológovi? Ako viesť písomné záznamy zo stretnutí s klientom? Ako informovať o problémoch klienta učiteľov a dodržiavať etické normy v práci psychológa? Vytvoríme priestor na diskusiu, príklady z praxe a poskytneme čas na skupinovú činnosť. Pozývame všetkých záujemchtivých začínajúcich školských psychológov, ktorí uvítajú praktické skúsenosti a vzájomné zdieľanie problémov z praxe.

ŠKOLITEĽKA: Jana Dulinová

Jana Dulinová pracuje ako školský psychológ 28 rokov. Je jednou z prvých absolventiek špecializácie školský psychológ, ktorý sa začal profilovať v rámci štúdia pedagogiky a psychológie (vedecký smer) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Dlhoročné skúsenosti získavala prácou na rôznych typoch stredných škôl – štátne a súkromné gymnázium, stredné odborné školy. Súčasne vykonávala externú pedagogickú činnosť na FF UK pri vzdelávaní školských psychológov v špecializačnom štúdiu a vyučovala psychológiu na VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v BA. Absolvovala špecializačné kontinuálne vzdelávanie Supervízor pre psychológov v školách a školských zariadeniach na Paneurópskej VŠ v BA. Práca školskej psychologičky ju neustále napĺňa, pretože žije krédom: „Vždy je čo zdokonaľovať a tvoriť.“

ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA:

Vzdelávanie prebehne v našich priestoroch. Organizačný email obdržíte po zaplatení kurzu.


Cieľová skupina

  • školskí psychológovia SŠ


Certifikát Aj absolvovaním tohto vzdelávania môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
Organizátor