Detail kurzu

Linux LPIC-3 Senior Level Admin Security (303)

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je určené linuxovým profesionálom pracujúcim s veľkými firemnými servermi a sieťami. Náplň tohto školenia je prispôsobená požiadavkám na expertnú úroveň linuxovej certifikácie LIPC -3, pričom konkrétne táto pozostáva z jednej certifikačnej skúšky LPIC-3 Linux Enterprise Professional: Security, preto môže slúžiť aj ako čiastočná príprava na získanie certifikátu LPIC-3 303: Security.

Na školení sú preberané témy týkajúce sa napr. šifrovania, bezpečnosti počítača, ovládania prístupov a bezpečnosti siete, ktoré sú pre úspešné zloženie skúšky 303 kľúčové.


Školenie má rozsah 24 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako 3 celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v počítačovej učebni. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami v prostredí operačného systému Linux. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium odporúčaných študijných zdrojov.

Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity

Obsah kurzu

1.   Kryptografia

·       X.509 certifikáty a PKI verejné kľúče

·       X.509 certifikáty pre šifrovanie, podpisovanie a autentifikáciu

·       Šifrované súborové systémy

·       DNS a šifrovanie

2.   Bezpečnosť počítača

·       Zvýšenie odolnosti počítača

·       Zisťovanie prieniku do počítača

·       Riadenie zdrojov

3.   Riadenie prístupu

·       Voliteľné riadenie prístupu

·       Povinné riadenie prístupu

4.   Bezpečnosť siete

·       Zvýšenie bezpečnosti siete

·       Zisťovanie sieťových prienikov

·       Filtrovanie paketov

·       Virtuálne privátne siete

5.   Hrozby a ohodnotenie zraniteľností

·       Bežné bezpečnostné hrozby a zraniteľnosti

·       Testovanie odolnosti voči prienikom

Cieľová skupina

Pre zaradenie účastníka na školenie je podmienkou jeho úspešné absolvovanie školení Linux LPIC-2 Mid Level Server and Network Admin 201 a 202, resp. ak účastník aj bez absolvovania daných, úrovňou nižších školení, disponuje potrebnými vedomosťami a zručnosťami.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Pre aktuálne možnosti zliav nás kontaktujte.

Kontaktná osoba


0917333017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor