Detail kurzu

Popis kurzu

Dane pre profesionálov - komplexne spracovaný špecializovaný kurz v aktuálne platnej legislatíve v module Daňové zákony v praxi.

Obsah kurzu

 • Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ č. 2682/2023/35/1
 • Máte možnosť stať sa držiteľom certifikátu Daňový špecialista 2023
 • Výber najčastejších otáznikov a ako ich v praxi zvládnuť
 • Praktické tipy
 • Súčasťou sú aj prípadové štúdie a testy z obsahovej náplne
AKO PREBIEHA VZDELÁVANIE V KURZE DAŇOVÝ ŠPECIALISTA
 • Školení sa zúčastníte fyzicky v sále alebo online formou
 • Poradenstvo s lektorským tímom ku každému školeniu
 • Súčasťou každého školenia je aj podrobný pracovný manuál vypracovaný lektorom
 • Z každého školenia máte k dispozícii samostatný 4 hodinový videozáznam rozčlenený prehľadne na témy
 • K štúdiu sa môžete kedykoľvek vrátiť prostredníctvom videozáznamu, ktorý máte na neobmedzenú dobu
 • Ďalšie otázky môžete vyriešiť v poradenstve do 48 hodín
 • Vypracujete a odovzdáte prípadové štúdie k témam školení
 • Vypracujete záverečný test
 • Úspešným vystavíme certifikát
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY ŠKOLENÍ V KURZE DAŇOVÝ ŠPECIALISTA

4.10.2023 – Transferové oceňovanie, vzťahy medzi spoločníkom a spoločnosťou po zmenách od roku 2023

17.10.2023 – Praktický výklad zákona o DPH - registrácia, miesto a dátum dodania tovarov a služieb, základ dane a jeho oprava

18.10.2023 – Praktický výklad zákona o DPH - cezhraničné obchody, odpočítanie DPH, dodanie a nájom nehnuteľností, prenos daňovej povinnosti, fakturácia

15.11.2023 – Dane fyzických osôb v praxi - zdaňovanie príjmov z podnikania, z prenájmu, autorskych príjmov, kapitálových príjmov a ostatných príjmov

29.11.2023 – Daňové a nedaňové výdavky


Certifikát Kurz je akreditovaný v akreditovanom programe MŠVVaŠ SR č. 2682/2023/35/1. Máte možnosť stať sa držiteľom certifikátu Daňový špecialista 2023 Poznámka k cene

PORADENSTVO - každý pracovný deň sa môžete radiť s lektormi

Kontaktná osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať