Detail kurzu

Zásadná zmena: Licencia Spoločenstva v medzinárodnej nákladnej doprave s vozidlami

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť informácie o zmene povinnosti držiteľov licencie Spoločenstva v cestnej nákladnej doprave od 21. februára 2022 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020.

Obsah kurzu

Zmena Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) v nadväznosti na zákon o cestnej doprave č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov:

  • Informácia o zmene povinnosti prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy, ktorí budú vykonávať medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu vozidlami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony – budú musieť disponovať licenciou Spoločenstva
  • Povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy a jeho nadväznosť na licenciu Spoločenstva
  • Žiadosti a požadované prílohy k vydaniu povolenia a licencie na okresných úradoch v sídlach krajov
  • Preukazovanie vedúceho dopravy osvedčením o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy a ďalšími dokladmi
  • Preukazovanie finančnej spoľahlivosti dopravcu k vydaniu povolenia na výkon povolania

Licencia Spoločenstva a nadväznosť Jednotného informačného systému v cestnej doprave s Obchodným registrom Slovenskej republiky:

  • Podnikatelia fyzické osoby a právnické osoby ako podnikatelia v cestnej nákladnej doprave
  • Praktické skúsenosti a možné chyby po vydaní povolení a licencie Spoločenstva

Cieľová skupina

Seminár je určený podnikateľom v cestnej nákladnej doprave s vydanou voľnou živnosťou nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, ako aj novým začínajúcim podnikateľom dopravcom s celkovou hmotnosťou vozidla nad 2,5 tony.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
Organizátor