Detail kurzu

Najčastejšie problémy samospráv a ich ROPO v roku 2023 so zákonom o slobode informácií

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je zamerané na najčastejšie problémy samospráv a ich rozpočtových organizácií v roku 2023 so zákonom o slobode informácií, a osobitne na aktuálnu novelu účinnú od 1. januára 2023. Diskutujte s odborníkom, vyriešte problémy z vašej praxe a zorientujte sa v aktuálne platnej legislatíve.

Obsah kurzu

 • Prehľad povinností podľa novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií účinnej od 1. januára 2023 (zák. č. 428/2022 Z.z.)
 • Prehľad najčastejších pochybení samosprávy a ich rozpočtových a príspevkových sprístupňovaní informácií na žiadosť podľa zákona o slobode informácií
 • Obchodné spoločnosti založené samosprávami – rozsah a pôsobnosť Infozákona po novele
 • Šikanózne žiadosti a zneužívanie práva na informácie – možnosti právnej ochrany samospráv
 • Informačný filibustering (zahlcovanie úradov samoúčelnými infožiadosťami) a súvisiace rozhodnutia súdov
 • Ochrana osobných údajov a ochrana osobnosti ako právny základ na odmietnutie informácie
 • Ochrana obchodného tajomstva a citlivých dát od podnikateľov a developerov
 • Autorskoprávna ochrana, ochrana projektovej dokumentácie
 • Procesnoprávne postupy pri vybavovaní žiadostí o informácie
 • Povinné zverejňovanie zmlúv zo strany samosprávy – zmeny od 1. januára 2023
 • Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr, zápisníc a ďalších dokumentov
 • Súdny prieskum rozhodnutí o nesprístupnení informácií
 • Sankcie a dôsledky nedodržania povinností podľa zákona o slobode informácií – prokuratúra, priestupkové konanie, súd
 • Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr a ďalších dokumentov samosprávy
 • Opakované použitie informácií (OPI) – ozrejmenie málo známeho zákonného inštitútu novelizovaného od 1. 8. 2022
 • Otázky a odpovede

Cieľová skupina

samosprávy

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
Organizátor