Detail kurzu

ONLINE - Riadený výberový rozhovor aj v súlade so zákonom o štátnej službe

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Získať prehľad o celom procese výberu a jeho fázach. Zorientovať sa v postupe analýzy pracovného miesta a potrebných kompetencií na dané pracovné miesto a pretavenia kompetencií a požiadaviek na nového zamestnanca do výberového procesu. Identifikovať informácie o kandidátovi zo zaslaných materiálov a z prvého kontaktu s ním. Naučiť sa viesť výberový rozhovor podľa vhodne zvolenej štruktúry a správne interpretovať získané informácie z rozhovoru. Uvedomiť si možné vlastné skreslenia.


Obsah kurzu

Riadený osobný rozhovor ako súčasť výberového konania v zmysle zákona o štátnej službe.

Príprava na výberový rozhovor; zásady vedenia rozhovoru; postupnosť krokov pri vedení výberového rozhovoru.

Behaviorálny prístup k výberovému rozhovoru, metóda STAR.

Tvorenie efektívnych otázok.

Postupy overenia požadovaných schopností a osobných vlastností uchádzača o štátnu službu.

Najčastejšie chyby pri robení výberového rozhovoru.

Faktory skresľujúce poznávanie a hodnotenie ľudí.

Cieľová skupina

Kurz určený pre vedúcich zamestnancov, personalistov, vedúcich HR oddelení, manažérov, majiteľov firiem, riaditeľov a všetkých, ktorí majú o problematiku záujem
Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Adriana Matšúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor