Detail kurzu

Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie zamestnancov do zahraničia 2021 - Júlia Pšenková

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Na školení s Júliou Pšenkovou sa detailne oboznámite s praktickou stránkou medzinárodného zamestnávania, vysielania aj medzinárodného prenájmu zamestnancov od 1. 1. 2021. Po jeho absolvovaní budete mať jasno v tom, ako sa zvyšujú administratívne nároky na zamestnávateľa, aká je jeho oznamovacia a odvodová povinnosť (jednak voči úradu a jednak voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni), ako vybaviť pracovné povolenia alebo ako správne zostaviť zmluvu a stanoviť mzdové podmienky. Ozrejmiť si budete môcť aj to, ako je to s cestovnými náhradami, poskytovaním preddavkov na mzdu a daň a taktiež s ročným zúčtovaním dane.

Obsah kurzu

Popis

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

 

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:
 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia
 • Videoškolenie k danej problematike

Program
 • Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ
  • povinnosť vybavenia pracovného povolenia
  • povolenie na pobyt – vízová povinnosť
  • sezónne zamestnávanie
  • sociálne a zdravotné poistenie – registračné povinnosti, odvodové povinnosti
  • preddavky na daň
  • ročné zúčtovanie dane
 • Zamestnávanie cudzincov z krajín EÚ
  • povinnosti voči úradu práce
  • mobilita, vysielanie medzi koncernami
  • sociálne poistenie a zdravotné poistenie – registračné povinnosti, odvodové povinnosti
  • preddavky na daň
  • ročné zúčtovanie dane
 • Vysielanie zamestnancov mimo EÚ a do EÚ
  • formy vysielania
  • zmluvy o vyslaní medzi právnymi subjektmi
  • vysielacia zmluva pre zamestnanca
  • určenie mzdy a príplatkov pri vyslaní
  • stanovenie podmienok vyslania
  • výpočet mzdy
  • cestovné náhrady pri vyslaní
 • Sociálne a zdravotné poistenie
  • vysielanie do krajín EÚ a mimo EÚ
  • určenie rozhodnej legislatívy
  • formuláre A1
  • sociálne a zdravotné poistenie, registrácia, postupy
 • Daň zo závislej činnosti
  • preddavky na mzdu
  • ročné zúčtovanie dane vyslaných zamestnancov
  • daňové priznania vyslaných zamestnancov
 • Vysielanie zamestnancov z krajín EÚ
  • oznamovacia povinnosť voči úradom práce
  • doklady preukazujúce legálnosť práce
  • zodpovednosť za „čiernu prácu“

 

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 € na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Profil lektora

Júlia Pšenková

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

Cieľová skupina

pre všetkých ktorých táto téma zaujíma . . .

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 417053414
sinska@pp.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať