Detail kurzu

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy v zdravotníckych zariadeniach – zmeny od 1. 1. 2021

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Získajte prehľad o povinnostiach zdravotníckych zariadení v oblasti odpadového hospodárstva. Expert z oblasti odpadového hospodárstva vás bude informovať o aktuálnom stave legislatívy a vašich povinnostiach v roku 2021.

Obsah kurzu

  • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a schválené zmeny
  • Základné pojmy a základné ustanovenia
  • Všeobecné povinnosti pôvodcov odpadov a držiteľov odpadov pri nakladaní s odpadmi v zdravotníckych zariadeniach
  • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad povinností a možností ich plnenia
  • Komunálny odpad – zmena definícií a úprava zodpovednosti za nakladanie s ním
  • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti
  • Informačný systém odpadového hospodárstva
  • Správne delikty – prehľad pokút
  • Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch
  • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok

Cieľová skupina

Školenie je určené všetkým záujemcom o problematiku, prioritne zdravotníckym zariadeniam.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať