Detail kurzu

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy v stavebníctve – zmeny od 1. 1. 2021

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Počas školenia sa dozviete o povinnostiach, ktoré sa týkajú pôvodcov a držiteľov odpadov v oblasti stavebníctva pri tvorbe odpadu a nakladaní s ním v roku 2021.

Obsah kurzu

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a schválené zmeny
 • Základné pojmy a základné ustanovenia
 • Všeobecné povinnosti pôvodcov odpadov a držiteľov odpadov pri nakladaní s odpadmi zo stavebnej činnosti
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – prehľad povinností a možností ich plnenia
 • Odpady zo stavebnej činnosti – výnimka v zákone
 • Komunálny odpad – zmena definícií a úprava zodpovednosti za nakladanie s ním
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti
 • Informačný systém odpadového hospodárstva
 • Správne delikty – prehľad pokút
 • Účinnosť ustanovení novely zákona o odpadoch
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – novely jednotlivých vyhlášok

Cieľová skupina

Školenie je určené hlavne firmám, ktoré nakladajú s odpadmi (najmä stavebnými odpadmi).

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať