Detail kurzu

Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou na 1.stupni ZŠ

V lavici s.r.o.

Popis kurzu

-online vzdelávanie z pohodlia Vášho domova

-osvedčenie o absolvovaní s možnosťou vloženia do pedagogického portfólia

-online chat s lektorom

Obsah kurzu

Počas webinára sa oboznámite s rečovými predpokladmi potrebnými  na úspešné zvládnutie písania a čítania a poukážeme na jazykové deficity u žiakov s NKS. Budeme sa venovať námetom a konkrétnym cvičeniam na rozvíjanie týchto deficitov podľa jednotlivých jazykových rovín (lexikálno-sémantickej, morfologicko-syntaktickej, foneticko-fonologickej). V závere webinára ponúkneme odporúčania pre pedagógov počas výchovno-vzdelávacieho procesu pri prístupe k žiakom s NKS, pri klasifikácii a ich hodnotení.

Webinár je zameraný aj prakticky. Účastník môže komunikovať s lektorkou prostredníctvom online chatu - kladenie otázok už počas priebehu webinára je vítané.

Cieľová skupina

-pedagogická verejnosť, žiaci a rodičia

Hodnotenie
Organizátor