Detail kurzu

Aktuálny stav v mzdovej učtárni v roku 2023 a ročné zúčtovanie dane za r. 2022 - Júlia Pšenková

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Obsah kurzu

1. Zákonník práce

 • minimálna mzda
 • príplatky ku mzde
 • dohoda o pracovnej činnosti pri sezónnych prácach

2. Sociálne poistenie

 • zmeny rok 2022
 • epnka
 • kurzarbeit
 • otcovská dovolenka
 • zmeny v odvodovej odpočitateľnej položke
 • maximálny mesačný vymeriavací základ poisteného

3. daň zo závislej činnosti

 • nezdaniteľná časť základu dane
 • daňový bonus na deti
 • sadzba dane

4. Ročné zúčtovanie dane

 • lehoty
 • potvrdenie o príjme
 • žiadosť o RZD
 • odpočet na daňovníka, manželku, poberateľa dôchodkov, DDS
 • bonus na deti a úroky z úverov
 • darovanie 2 % dane
 • vysporiadanie výsledkov RZD

5. podiel plnenia ZTP

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť
Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, organizačné náklady, občerstvenie,

Hodnotenie
Organizátor