Detail kurzu

Ako nás vidia druhí ľudia? | Webinár

Inspire Academy (Kulturmarket 2 s.r.o.)

Popis kurzu

Vidia nás druhí ľudia rovnako, ako my sami seba v zrkadle? Ako sa vlastne vidíme my sami a prečo svoj obraz skresľujeme? Máte niekedy pocit, že vám druhí skrátka nerozumejú a nevedia, akí v skutočnosti ste? 

Obsah kurzu

Ak vás zaujímajú odpovede na tieto otázky, nezmeškajte prednášku psychológa Dalibora Kučeru. Ten nám otvorí svet rozmýšľania o nás, našom správaní a charakterových črtách. Spolu sa pozrieme aj na to, ako dobre a v čom nás druhí ľudia dokážu posúdiť. Zisťovať budeme, či sú ľudia, ktorí (sa) dokážu lepšie posudzovať, než druhí. A zamyslíme sa aj nad tým, ako vlastne prisudzujeme druhým ľuďom ich osobnostné charakteristiky a kvality, a či pri tom hrá rolu vzájomný vzťah, intimita či dĺžka vzťahu. Poďte sa zoznámiť s výsledkami novej sociálno-psychologickej štúdie Pedagogickej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach a pozrieť sa v zrkadle lepšie na seba! Dalibor Kučera bude pútavo rozprávať o:
– osobnosti v perspektíve psychológie
– tom, ako nás druhí ľudia vidia a posudzujú  
– tom, kedy a prečo nás vidia druhí ľudia rovnako ako my sami seba
– poznávaní druhých a poznávaní seba saméhoPhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. 
je výskumný pracovník a pedagóg v oblasti všeobecnej psychológie, sociálnej psychológie a psychológie osobnosti na Pedagogickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach. Dlhodobo sa zaoberá problematikou psychológie používania jazyka a alternatívnym psychometrickým prístupom štúdia osobnosti. Je autorom odborných publikácií, napríklad Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy alebo Komputační psycholingvistická analýza českého textu.

Kontaktná osoba

Stanislava Obložinská
+421 902 674 426
stanislava@kulturmarket.sk

Hodnotenie
Organizátor