Detail kurzu

Montér klimatizér - vyhl. č.508/2009 Z.z.

KOCUR, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonávať činnosť: Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi - chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis klimatizácie, plynové zariadenia a chladiace zariadenia. Médium: chladiace médium.

Obsah kurzu

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

Teoretickou časťou účastníci kurzu získajú základné vedomosti fungovania klimatizačných a chladiacich jednotiek. Prehľad a rozdelenie podľa značiek, typov, výkonov, ich špecifiká a správne použitie v konkrétnom priestore. Získajú komunikačné zručnosti so zákazníkom, na čo si dávať pozor pri obhliadke, ktoré zariadenie je najvhodnejšie a ako vypracovať cenovú ponuku. Oboznámia sa s § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., s BOZP a tiež, ktoré ostatné certifikáty a aké kroky sú nevyhnutné k práci klimatizéra. 

Praktická časť je venovaná získaniu zručností správneho montovania klimatizačných jednotiek, základná diagnostika porúch, postup pri ich opravách a následný profilaktický servis zariadení s použitím správnej chémie. Ukážeme si najčastejšie chyby pri inštalácii, aké náradie používať, na čo si dávať pozor. Samostatne si účastníci kruzu vyskúšajú pertlovanie, spájanie potrubia tvrdou spájkou, odsávanie a dopĺňanie chladiva, ako aj samotnú montáž a demontáž klimatizačného zariadenia.

Účastníkom ponúkame aj po skončení kurzu podporu pri servise a oprave klimatizácií a tiež kontakty na overených dodávateľov ako sú Vivax, Toshiba a Samsung. 

Školenie bude ukončené testom získaných vedomostí a praktickou skúškou.

Po úspešnom absolvovaní získa účastník Certifikát: "Doklad o overení odborných vedomostí" vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z., ktorý ho oprávňuje na činnosť: "Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Po získaní certifikátu je účastník oprávnený túto činnosť vykonávať v rozsahu: Technické zariadenia plynové skupina Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 do 25kg vrátane.

Montáž, rekonštrukcia, diagnostika, oprava a servis klimatizácií, plynových zariadení a chladiacich zariadení. Médium: chladiace médium.

Cieľová skupina

Cieľom je oboznámiť sa s požiadavkami týkajúcimi sa vykonávania činnosti oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového. Kurz je určený záujemcom o získanie najmä praktických zručností montáže, servisu a opráv klimatizácií, diagnostika a poruchy, rekonštrukcie klimatizačných a chladiarenských zariadení, profylaktický servis. 

Certifikát Doklad o overení odborných vedomostí vydaný podľa § 16 ods. 1, písm. c) zákova č. 124/2006 Z. z. vzťahujúci sa na činnosť: "Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté ubytovanie v kongresovom hoteli, celodenné menu, raňajky, obedy, večere, vrátane coffee breakov, kongresová sála, školitelia, certifikát a darček ako bonus. .

Kontaktná osoba

Mgr. Adela Korená
+421948553501
info@k-kurzy.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať