Detail kurzu

ONLINE - Objednávky a faktúry - základná finančná kontrola a zverejňovanie v roku 2023

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Pre záujemcov zo sektora verejnej správy je pripravená pútavá a stále diskutovaná oblasť vzdelávania - téma zverejňovania objednávok a faktúr z pohľadu kontrolóra na webových sídlach (internetových stránkach subjektov verejnej správy a samosprávy). Bližšie bude rozoberaná správnosť zverejňovania právnych úkonov z praxe verejnej správy s ohľadom na ukončené kontroly z praxe kontrol lektora pre rok 2023. Aktuálne lektor vykonáva kontrolu zameranú na správnosť zverejňovania v organizácii štátnej správy a v základnej škole. K téme zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok lektor napísal publikáciu k praktickému výkonu zverejňovania pre zamestnancov štátnej správy a samosprávy.

Na školení môžete zadávať otázky cez mikrofón alebo verejný chat.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

Obsah kurzu

Zameranie seminára vychádza z kontrolnej a lektorskej činnosti lektora za posledné roky s ohľadom na  správnosť, úplnosť a zákonnosť jednotlivých krokov zamestnancov pri:

1.     zabezpečení zverejnenia povinných údajov na internetových stránkach subjektov a

2.     kontrole správnosti zverejnených údajov pri faktúrach a objednávkach,

V oblasti zverejňovania lektor predstavuje postupy zverejnenia, upozornenia do praxe, časové lehoty zverejnenia s ohľadom na aktuálne zverejnenie údajov na weboch subjektov verejnej správy pre účely spoločnej kontroly.

Seminár odpovedá i na otázky:

1.     Ako správne zverejniť objednávky emailom, e-shopové objednávky alebo telefonické objednávky?

2.     Treba povinne zverejniť aj vystavené rozhodnutia?

3.     Musí sa zverejniť povinne žiadanka, prípadne hromadná žiadanka na tovar, materiál alebo zásoby?

4.     Povinne sa zverejní na webovom sídle aj protokol o zaradení majetku alebo pri vyradení majetku?

5.     Treba zverejňovať aj odberateľské faktúry?

6.     Musia sa zverejňovať objednávky vystavené i prijaté od iných subjektov?

7.     Ako zverejniť správne povinné údaje a na čo sa v praxi zabúda najčastejšie?

8.     Čo kontrola najčastejšie preveruje pri zverejňovaní?

9.     Aké lehoty zákon upravuje pre účely zverejňovania?

Obsah:

1.     Zverejňovanie právnych úkonov

1.1. Náležitosti zverejnenia

1.2. Lehoty zverejnenia

1.3. Otázky z praxe

1.4. Obligatórne povinnosti, na ktoré sa zabúda

2.     Objednávky a faktúry a ich zverejňovanie

3.     Kontrolné zistenia z praxe posledných rokov

4.     Konzultácie s účastníkmi

5.     Zhrnutie

6.     Záver

Cieľová skupina

zamestnanci subjektov štátnej správy, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov a poisťovní a zamestnanci  obcí, miest, vyšších územných celkov a škôl, či zariadení (ekonómovia, pokladníci, rozpočtári, mzdári, hospodári, majetkári a podobne).

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať