Detail kurzu

Efektívna práca s MS Excel, ONLINE cez ZOOM naživo s lektorom, 9.00 - 16.00

LAPIS IT, s.r.o.

Popis kurzu

Ako vám tento kurz pomôže v praxi: Hlavným cieľom kurzu je naučiť účastníkov samostatne a efektívne využívať nástroje Excelu pre riešenie väčších modelov a tvorbu výpočtov a funkcií. Absolvent ovláda techniky pre rýchle a jednotné zabezpečenie prehľadného formátu tabuliek, pozná možnosti vkladania objektov do Excelu, ovláda základnú prácu s databázami, vie vytvárať grafy vrátane možností zmeny ich vlastností.

Odporúčané predchádzajúce znalosti - Odporúčané minimálne znalosti na úrovni kurzu MS Excel základy.

Obsah kurzu

Formátovanie tabuliek

 • Použitie automatického formátu pre úpravu vzhľadu tabuliek
 • Použitie prednastavených štýlov pre úpravu vzhľadu tabuliek
 • Tvorba vlastných štýlov
 • Automatické a ručné zalamovanie textu
 • Tvorba jednoduchých vlastných masiek číselných formátov
 • Jednoduché podmienené formátovanie

Vzorce a funkcie

 • Ako správne pripraviť návrh väčších modelov pre použitie vzorcov a funkcií
 • Absolútne a relatívne odkazovanie sa vo vzorcoch
 • Možnosti trojrozmerného odkazovania sa vo vzorcoch
 • Práca s vybranými funkciami (SUM, SUMIF, COUNTIF, IF, IFS, VLOOKUP, TODAY, atď)
 • Riešenie prípadových štúdií

Práca s oknami

 • Výhody otvorenia viacerých okien súčasne
 • Možnosti prehľadného usporiadania viacerých okien
 • Horizontálneho a vertikálneho rozdelenia okien
 • Ukotvenie a uvoľnenie priečok v oknách

Databázy

 • Ako si vytvoriť vlastnú databázu
 • Zoraďovanie údajov podľa jedného a viacerých polí v databáze
 • Použitie automatického filtra pre výber požadovaných údajov
 • Definovanie logických podmienok filtrovania AND, OR
 • Filtrovanie číselných, textových a dátumových hodnôt
 • Používanie zástupných symbolov pri filtrovaní

Kontingenčné tabuľky

 • Kontingenčná tabuľka (KT) ako nástroj pre pokročilú analýzu dát
 • Spôsoby rozvrhnutia KT
 • Použitie jednej aj viacerých súhrnných funkcií pre tvorbu analýz
 • Aktualizácia údajov v KT
 • Zmena rozsahu zdrojových údajov

Grafy

 • Postupy pre vytváranie zložitejších grafov
 • Úpravy vzhľadu vytvoreného grafu
 • Možnosti práce s 3D grafmi v priestore
 • Zmena atribútov jednotlivých prvkov grafov
 • Pridávanie a odstraňovanie prvkov v grafoch
 • Tvorba kumulatívnych grafov

Cieľová skupina

Všetci, ktorí si chcú zefektívniť prácu a ušetriť čas používaním Excelu, ktorý sa používa vo firmách na takmer všetkých oddeleniach. 
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

V cene školenia je zahrnuté osvedčenie a pracovné listy. Cena je uvedená s DPH za 1 osobu na rozsah 8 hodín.

Kontaktná osoba


0904 406 653
lapis@lapis.sk

Hodnotenie
Organizátor