Detail kurzu

Hodnotiace pohovory

MEGA Education s.r.o.

Popis kurzu

 • Spoznáte dôležitosť a prínos hodnotiacich rozhovorov pre manažérov, zamestnancov a celú spoločnosť.
 • Osvojíte si štruktúru hodnotiaceho rozhovoru bod po bode.
 • Zdokonalíte sa v zručnostiach potrebných na vedenie hodnotiacich rozhovorov (práca s cieľmi, spätná väzba, aktívne počúvanie a zvládanie náročných situácií a emócií).
 • Oboznámite sa s najčastejšími chybami manažérov pri vedení hodnotiacich rozhovorov a začnete sa im vyvarovať.

Obsah kurzu

 • dôležitosť hodnotenia (spätná väzba ako dar)
 • objektívne vs. subjektívne hodnotenie: ako byť konštruktívny a zachovať si nadhľad
 • neutralita a racionalita pri hodnotiacom rozhovore
 • práca s neverbálnymi signálmi (očný kontakt), otvorenými otázkami a tichom
 • konštruktívne hodnotenie (citlivé využitie „JA“ jazyka)
 • recipročné hodnotenie („Give it, receive it, ask for it, use it!“)
 • know how motivačného hodnotiaceho rozhovoru
 • 3 kroky pri hodnotení: „Vypočuj si, prijmi a zmeň“


Cieľová skupina

manažment všetkých úrovní
Hodnotenie
Organizátor