Detail kurzu

Certifikovaný HR controller

ROMAN RESEARCH, s.r.o.

Popis kurzu

Alexandra Wellness Hotel, Jánska Dolina, Nízke Tatry, 4 dňový kurz 6.-7. september 2021, 20.-21. september 2021, 

Oboznámte sa s novými zaujímavými poznatkami, spoznajte nových kolegov v personalistike, vymeňte si skúsenosti, využite výhody oázy pokoja a nádhernej scenérie Nízkych Tatrier a získajte prestížny strieborný Certifikát úrovne CORVINUS.

V dobe vysokej zamestnanosti využitie HR controllingu v personálnom manažmente je opodstatnené ako kedykoľvek predtým. Dobre nastaveným HR controllingom ľahšie dosiahnete stabilný kmeň zamestnancov, optimalizáciu personálnych nákladov a benefitov, zvýšenú úroveň poznatkov a celkové lepšie využitie potenciálu vašich zamestnancov.   

Obsah kurzu

PRIHLÁSTE SA EŠTE DNES ON-LINE NA WWW.ROMANRESE­ARCH.SK! PRIHLÁSIŤ SA NA TENTO KURZ SO VŠETKÝMI RIADNE VYPLNENÝMI ÚDAJMI VAŠEJ SPOLOČNOSTI JE POTREBNÉ PRIAMO NA NAŠOM WEBE ROMANRESE­ARCH.SK!

MODUL A – POSTAVENIE A PLÁNOVANIE HR CONTROLLINGU

 základy HR controllingu - HR controlling v organizačnej štruktúre  posilnenie strategického významu manažmentu ľudských zdrojov pomocou HR controllingu  ako sa naučiť realizovať controllingový prístup pre oblasť ľudských zdrojov  plánovanie HR controllingu vo firme  procesný manažment a procesná analýza v riadení ľudských zdrojovMODUL B  NÁSTROJE HR CONTROLLINGU A PERSONÁLNE NÁKLADY

• HR controlling v rámci controllingu firmy • práca s personálnymi štatistikami a ukazovateľmi • zabezpečenie údajov prostredníctvom dotazníkov • audit riadenia ľudských zdrojov, personálne audity a analýzy • personálne náklady • personálny controlling a náklady • ako plánovať a optimalizovať personálne náklady • ekonomická analýza a HR • práca s personálnym rozpočtom • efektivita HR procesov a ich analýza • implementácia personálneho controllingu

MODUL C  HR UKAZOVATELE

 strategická mapa HR Scorecard a jej zostavenie  HR Scorecard a väzby na Balanced Scorecard • zostavenie tabuľky HR Scorecard a tvorba KPI  kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a úspory nákladov  ako na nastavenie a tvorbu HR ukazovateľov  HR ukazovatele strategické, HR ukazovatele procesov a činností  voľba KPI a rozpoznanie kľúčových ukazovateľov  využitie Balanced Scorecard v optimalizácií personálneho manažmentu  využitie a vývoj vlastného systému Benchmarkingu personálnej práce  prepojenie HR KPI s HR stratégiou a využitím benchmarkingových dát


MODUL D  ZVYŠOVANIE EFEKTIVITY A ZNIŽOVANIE NÁKLADOV 

 manažérsko-personálny audit  zvyšovanie efektivity a znižovanie nákladov - hodnotenie výkonu zamestnancov  účinné riadenie personálnych nákladov a ich optimalizácia (plánovanie, nábor a výber, riadenie pracovného výkonu, odmeňovanie a zamestnanecké výhody, vzdelávanie)  hodnotenie investícií do náborov a ich kľúčové ukazovatele  controlling personálneho rozvoja  manažérska inventúra a kvalita organizácie  kvalifikačná úroveň organizácie a učenie sa rastu  vyhodnotenie účinnosti vynaložených investícií do vzdelávania  hodnotenie výkonnosti zamestnancov a výkonnosti organizácie  produktivita práce v kontexte HR Scorecard a riadenia ľudských zdrojov 

 

Kľúčové oblasti: HR controlling, personálny controlling, personálne ukazovatele, leading HR organisation, ukazovatele v personálnom manažmente, KPI HR ukazovatele, personálny plán, controllingové ukazovatele, ukazovatele fluktuácie, personálne štatistiky, ukazovatele HR procesov, audit riadenia ľudských zdrojov, dotazovanie, zamestnancov, personálny reporting, HR ratio, efektivita náboru, priemerná dlžka zamestnania, learning coverage

Cieľová skupina

  • HR Manageri
  • HR Generalisti a HR Partneri
  • HR Controlleri
  • Compensation a Benefit Manageri
  • pracovníci personálnych útvarov, ktorý pracujú s HR ukazovateľmi
Certifikát Certifikát Level CORVINUS (Slo/Eng) Poznámka k cene

4 dňový kurz, strava 55 €, ubytovanie 69 €/noc/samostatne, 49 €/noc/na dvojke, po 13.9.2021 školné 999 € , ceny uvedené bez DPH

Kontaktná osoba

Ing. Juraj Šapovalov
+421 910 777 885
info@romanresearch.sk

Hodnotenie
Organizátor