Detail kurzu

Zákon o účtovníctve

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanoveniach zákona o účtovníctve pre ich využitie vo vlastnej podnikateľskej činnosti.

Obsah kurzu

Účtovníctvo fyzických osôb

 • uplatňovanie paušálnych výdavkov
 • uplatňovanie skutočných výdavkov
 • účtovníctvo fyzických osôb podľa spôsobu uplatňovania výdavkov
 • vedenie podvojného účtovníctva

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 • predmet úpravy
 • všeobecné ustanovenia
 • účtovné sústavy, účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy
 • účtovná závierka

 • register

 • spôsoby oceňovania

 • inventarizácia

 • účtovná dokumentácia

 • doklady predkladané správcovi dane (daňovému úradu) v rámci jednotlivých konaní  Cieľová skupina

Fyzické osoby a zástupcovia právnických osôb, ktoré  začínajú vykonávať podnikateľskú činnosť, alebo ktoré plánujú začať podnikať  a ďalšie, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike
Certifikát Účastníkom školenia budú vystavené potvrdenia o jeho absolvovaní
Hodnotenie
Organizátor