Detail kurzu

Riešenie personálnych problémov pri skončení pracovného pomeru so zamestnancom a vymáhanie škody spôsobenej zamestnancom

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

V súčasnosti sa v aplikačnej praxi čoraz viac stretávame s prípadmi, keď súd rozhodne, že zamestnávateľ skončil pracovný pomer so zamestnancom neplatne. Pre zamestnávateľa to má zásadné, v niektorých prípadoch až likvidačné následky, keďže zamestnávateľ je povinný doplatiť zamestnancovi mzdu až v rozsahu za posledných 36 mesiacov a aj trovy súdneho konania. Počas školenia získate cenné informácie a navyše každý účastník obdrží potrebnú dokumentáciu v pracovnoprávnych vzťahoch s návodom.

Obsah kurzu

 • Možnosti skončenia pracovného pomeru v konkrétnych prípadoch
 • Aplikačné problémy pri skončení pracovného pomeru
 • Monitorovanie zamestnancov na pracovisku a skončenie pracovného pomeru
 • Správny postup zamestnávateľa pri menej závažnom porušení pracovnej disciplíny
 • Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny vs. neuspokojivé plnenie pracovných úloh
 • Správny postup zamestnávateľa pri závažnom porušení pracovnej disciplíny
 • Správny postup pri skončení pracovného pomeru
 • Nároky zamestnávateľa pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancom
 • Nároky zamestnanca pri neplatnom skončení pracovného pomeru
 • Časté chyby v obsahových náležitostiach výpovede zamestnávateľa
 • Obsahové náležitosti oznámenia o okamžitom skončení pracovného pomeru zamestnávateľa
 • Rozsah a spôsob náhrady škody od zamestnanca
 • Postup pri vymáhaní škody od zamestnanca
 • Písomná dohoda o náhrade škody
 • Bezdôvodné obohatenie vs. náhrada škody
 • Diskusia

Cieľová skupina

Školenie je určené personalistom, podnikovým právnikom, majiteľom a riaditeľom.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať