Detail kurzu

Medzinárodné zamestnávanie, vysielanie a prenájom zamestnancov - zmeny účinné od 1.1.2021

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov, ako aj s povinnosťami, ktoré pre zamestnávateľa z neho vyplývajú.

Obsah kurzu

 • Medzinárodné zamestnávanie a zamestnanecké štruktúry – úvod do problematiky, charakter činnosti zamestnanca v zahraničí, výber z týchto možností: lokálne zamestnanie, vyslanie (poskytnutie služby) alebo prenájom zamestnancov (ich prenechanie - zapožičiavanie),
 • Voľba práva v pracovnoprávnych vzťahoch a jej význam
 • Zamestnávanie občanov EÚ – rovnaké postavenie ako pri zamestnávaní občanov SR
 • Zamestnávanie cudzincov – štátnych príslušníkov tretích krajín po novele Zákona o službách zamestnanosti účinnej od januára 2019
 • Vysielanie zamestnancov v súvislosti s novelou Zákonníka práce účinnou od 30.7.2020 a taktiež zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb,
 • Aké podmienky musí splniť zamestnávateľ pri vysielaní svojich zamestnancov do zahraničia v rámci poskytovania služieb,
 • Dohoda o vyslaní a jej obsahové náležitosti
 • Odlíšenie vysielania od pracovnej cesty a od výkonu práce zamestnanca v zahraničí,
 • Súbeh výkonu práce vo dvoch alebo viacerých štátoch a čo musí obsahovať pracovná zmluva pri súbežnom výkone práce zamestnanca v cudzine?
 • Sociálne a zdravotné poistenie pri zamestnávaní cudzincov, vysielaní zamestnancov a pri súbežnom výkone práce zamestnanca na území SR a súčasne aj v zahraničí
 • Diskusia a riešenie konkrétnych príkladov z praxe.

Cieľová skupina

Mzdári, personalisti, HR manažéri.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať