Detail kurzu

Daň z príjmov právnických osôb a pandémia

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia prehľad o mimoriadnych opatreniach a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov právnických osôb v súvislosti s pandémiou

Obsah kurzu

Vybrané ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a nadväzujúcich právnych predpisov so zameraním sa na:

  • registračnú a oznamovaciu povinnosť
  • lehotu na podanie daňového priznania a preplatky na dani
  • odpočet straty
  • preddavky a podiel zaplatenej dane
  • zrážkovú daň vrátane "farmafiriem"
  • účtovníctvo

Cieľová skupina

Zástupcovia právnických osôb, a iní ktorí sa potrebujú orientovať v problematike dane z príjmov právnických osôb počas obdobia pandémie
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

školenie je bezplatné

Hodnotenie
Organizátor