Detail kurzu

Práca pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

BOZPO, s.r.o.

Popis kurzu

Odborná príprava / aktualizačná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

Obsah kurzu

Právne predpisy a klasifikácia azbestu, zdravotné riziká a preventívne opatrenia pri manipulácií s azbestom a s materiálom obsahujúcim azbest, základné postupy v prípade havarijných situácií, monitorovanie a meranie pracovného prostredia,

Cieľová skupina

Osoby, ktoré budú vykonávať práce pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

Cena je uvedená bez DPH

Kontaktná osoba


0918805871
skolenia@boz.sk

Hodnotenie
Organizátor