Detail kurzu

SIMATIC S7 Pokročilý ONLINE

Duálna akadémia,z.z.p.o.

Popis kurzu

Rozsah kurzu: 4 dni

On-line výuka: 2 dni 

Praktická výuka v prípade záujmu: 2 dni priamo v Duálnej akadémii

On-line výuka prebieha pomocou programov Zoom alebo Skype (účastník si môže vybrať). On-line výuka je zložená z teoretickej časti a využívania programu STEP7 (STEP 7 nie je súčasťou poskytovaných materiálov, s inštalovaním programu Vám ochotne pomôže lektor kurzu). 

Obsah kurzu

  • Základný prehľad o dátových blokoch, prehľad dátových typov v STEP 7 a praktické cvičenia
  • Definícia globálnych a lokálnych premenných
  • Definovanie  parametrov vo funkčných blokoch, určenie ich potreby pre správne programovanie
  • Funkčné bloky a inštančné dátové bloky
  • Praktické cvičenia s FC a FB, ukážka konverzie z FC na FB
  • Organizačné bloky (celkový prehľad, definícia najčastejšie využívaných OB a praktické využitie v programoch)
  • Analógové moduly (celkový prehľad, definícia najčastejšie využívaných analógových modulov a praktické ukážky v programe)

Lektor: Ján Tokár 

Cieľová skupina

Zamestnanci z oddelení údržby a programátori

Certifikát Teoretická časť prebieha on-line. Praktická časť prebieha v priestoroch Duálnej akadémie. Absolvent získava certifikát po absolvovaní teoretickej on-line časti. V prípade záujmu sa môže zúčastniť aj praktickej časti a po jej ukončení získava certifikát. Poznámka k cene

Cena teoretickej časti kurzu je 214 € bez DPH. V prípade, že budete mať záujem o praktickú časť kurzu, cena je 429 € bez DPH.

Hodnotenie
Organizátor