Detail kurzu

SIMATIC S7 Základy ONLINE

Duálna akadémia,z.z.p.o.

Popis kurzu

Rozsah kurzu: 5 dní

On-line výuka: 3 dni 

Praktická výuka v prípade záujmu: 2 dni priamo v Duálnej akadémii

On-line výuka prebieha pomocou programov Zoom alebo Skype (účastník si môže vybrať). On-line výuka je zložená z teoretickej časti a využíva sa pri nej program FluidSIM (je súčasťou poskytovaných materiálov, s inštalovaním free verzie programu Vám ochotne pomôže lektor kurzu).

Obsah kurzu

 • Snímače, ich vlastnosti a ich využitie v praxi
 • Akčné členy, ich vlastnosti a ich využitie v praxi
 • Úvod do problematiky Automatizácie a význam pre spoločnosť
 • Prehľad programovateľných riadiacich systémov S7 200, S7 300, S7 400, STEP 7 - požiadavky na inštaláciu, inštalácia a správna štruktúra programovania
 • Pripojenie sa na CPU a základná diagnostika
 • Práca s programom Simatic Manager
 • Konfigurácia hardvéru a nastavenie komunikácie na Profinete
 • Montáž a demontáž, údržba systému SPS
 • Tréningová zostava, model výrobnej linky
 • Boolovska logika, binárne operácie a ich použitie v programe
 • Typy programových blokov, ich programovateľnosť a schematické značky v prostredí softvéru STEP 7
 • Typy programovacích jazykov v STEP 7 (LAD, FBD, STL, GRAPH, SCL) a ich ukážka v praxi
 • Vyhľadávanie a diagnostika pomocou STEP 7
 • Praktické cvičenia na tréningovej zostave


Lektor: Ing. Ján Tokár

Cieľová skupina

Zamestnanci z oddelení údržby a programátori

Certifikát Teoretická časť prebieha on-line. Praktická časť prebieha v priestoroch Duálnej akadémie. Absolvent získava certifikát po absolvovaní teoretickej on-line časti. V prípade záujmu sa môže zúčastniť aj praktickej časti a po jej ukončení získava certifikát. Poznámka k cene

Cena teoretickej časti kurzu je 495 € bez DPH. V prípade, že budete mať záujem o praktickú časť kurzu, cena je 247 € bez DPH.

Hodnotenie
Organizátor