Detail kurzu

Ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti + zmeny v mzdovej oblasti - lektor: Júlia Pšenková

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

Praktické jednodňové školenie prináša návod na ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti a zhrnie legislatívne zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení a mzdovej učtárni. Chýbať nebudú ani praktické rady a odporúčania.

Tému prednáša lektorka so skúsenosťami z praxe: Júlia Pšenková


04.02.2020 (09:00 - 15:00 h) v hoteli SAFFRON, Radlinského 27, BRATISLAVA


Tešíme sa na Vašu účasť!

Obsah kurzu

1. Zákonník práce

 • minimálna mzda,
 • minimálne mzdové nároky,
 • príplatky ku mzde,
 • 13, 14 plat,
 •  rekreačné preukazy.

2.Sociálne poistenie

 • odvodová úľava,
 • maximálny vymeriavací základ pre výpočet poistného,
 • maximálny vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu a PN,
 • odvody pri dohode o brigádnickej práci študentov,
 • odvody pri dohodách s dôchodcami.

3. Zdravotné poistenie

 • odvodová úľava,
 • odpočitateľná položka na zdravotné poistenie.

4. Daň zo závislej činnosti

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • sadzba dane,
 • daňový bonus.

5. Plnenie zamestnávania ZTP zamestnancov

6. Ročné zúčtovanie dane

 • povinnosť vykonania ročného zúčtovania dane,
 • lehoty a termíny,
 • potvrdenie o príjme,
 • žiadosť o ročné zúčtovanie dane,
 • výpočet ročného zúčtovania dane,
 • odpočitateľné položky dane,
 • sadzba dane,
 • daňový bonus,
 • vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov na daň,
 • darovanie 2% dane.

Cieľová skupina

Mzdári, personalisti, účtovníci. 
Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: účasť na školení, študijný materiál, občerstvenie a teplý obed.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Vašková
0949500370
vzdelavanie@profuturion.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať